Webové stránky K5
Články zobrazeny celkem: 1258148x  
Nabídka
Úvod
Přehled
K5
Masakr
Tipy
Odkazy
Vyhledávání

Reklama

Klávesové zkratky pro Windows Tisk E-mail
Hodnocení čtenářů: / 7
SlabéVynikající 
Napsal K5   
Wednesday, 21. November 2007
V mém povolání se musím kromě jiného starat o uživatele počítačů. A jedna z věcí, která k této péči patří, je i průběžné odhalování tajemství, která se před nimi skrývají v útrobách počítačů. Pochopitelně nejde o nic jiného, než že se z neznalých uživatelů snažím dělat uživatele alespoň poučené. Ke zefektivnění práce s Windows a aplikacemi patří bezesporu i znalost klávesových zkratek.

V níže uvedeném textu se vyskytuje klávesa WIN. To je ta "nová" klávesa s logem Windows mezi klávesami CTRL a ALT. Klávesa s obrázkem Menu a kurzorem myši vedle pravého CTRL se jmenuje "Application key" a způsobuje zobrazení tzv. kontextové nabídky aktivního objektu, t.j. zobrazí místní menu stejně, jako stisk pravého tlačítka myši na aktivním objektu. Pravá klávesa ALT změnila svůj původní význam na ALT GR a funguje jinak! Stisk pravého ALT GR není totéž, co stisk ALT! Pokud pravý ALT GR na redukované klávesnici (např. notebooku) chybí, lze ho zastoupit stiskem CTRL+levý ALT.

Dále je zapotřebí si uvědomit, že spousta klávesových zkratek prolíná všemi částmi Windows (stejné klávesové zkratky fungují stejně) a stejně tak spousta klávesových zkratek funguje od aplikace k aplikaci úplně jinak.

Společné pro celé Windows

 • WIN+BREAK otevře okno "Vlastnosti systému", je to stejné, jako klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu "Tento počítač" -> "Vlastnosti"
 • ALT+TAB přepíná mezi spuštěnými programy
 • SHIFT+ALT+TAB přepíná mezi spuštěnými programy v opačném pořadí
 • ALT+ESC přepíná mezi spuštěnými programy v pořadí, v jakém byly spuštěny
 • WIN+L zamkne Windows
 • WIN+F otevře dialog "Výsledky hledání" (stejné jako nabídka Start -> Hledat -> "Soubory či složky...")
 • CTRL+WIN+F otevře dialog "Výsledky hledání počítačů"
 • WIN+R otevře dialog "Spustit" (stejné jako nabídka Start -> "Spustit...")
 • WIN+E otevře "Tento počítač"
 • WIN+U spustí program "Správce nástrojů"
 • WIN+F1 spustí program "Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc" (stejné jako nabídka Start -> "Nápověda a odborná pomoc")
 • CTRL+SHIFT+ESC spustí "Správce úloh systému Windows"
 • CTRL+ALT+DELETE podle situace spustí správce úloh (počítač není v doméně) nebo nabídne okno s možnostmi změnit heslo, spustit správce úloh, odhlásit se/zamknout/vypnout počítač (počítač je v doméně)
 • PrintScreen uloží kompletní vzhled obrazovky jako bitmapový obrázek do schránky
 • ALT+PrintScreen uloží vzhled aktivního okna jako bitmapový obrázek do schránky
 • přidržením SHIFT se při vložení CD/DVD do mechaniky nebo při připojování zařízení zabrání automatickému spuštění/otevření (SHIFT potlačí Autorun)

Pracovní plocha

Všechny klávesové zkratky pro Plochu předpokládají, že je Plocha aktivní (že má Plocha "focus").
 • WIN+D minimalizuje všechny okna a aplikace (i ty, které minimalizovat nejdou), zobrazí Plochu a nastaví Plochu jako aktivní (Plocha má "focus")
 • WIN+M minimalizuje všechny okna a aplikace (jen ty, které minimalizovat jdou) a nastaví Plochu jako aktivní (Plocha má "focus")
 • WIN+SHIFT+M opačný krok k WIN+M
 • F3 otevře dialog "Výsledky hledání" (stejné jako nabídka Start -> Hledat -> "Soubory či složky...")
 • šipky všemi směry pokyb po ikonách na Ploše (pokud jsou některé "označené", označení všech se zruší)
 • CTRL+šipka pokyb po ikonách na Ploše (pokud jsou některé "označené", označení se nezruší)
 • CTRL+mezerník označí/zruší označení aktivní ikony na Ploše
 • CTRL+A označí všechny ikony na Ploše
 • CTRL+C zkopíruje označené ikony do schránky (Clipboard)
 • CTRL+X vyjme označené ikony a uloží je do schránky
 • CTRL+V vloží obsah schránky do aktivního okna (nebo na Plochu)
 • CTRL+Z stornování poslední změny a návrat ke stavu o krok zpět (Undo)
 • DELETE vymaže označenou/označené ikony do koše
 • SHIFT+DELETE nenávratně vymaže označenou/označené ikony
 • SHIFT+F10 zobrazí místní menu ikony, která je právě aktivní (která má "focus"), je to stejné menu, jako klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu
 • CTRL+táhnutí myší vytvoří kopii taženého objektu
 • CTRL+SHIFT+táhnutí myší vytvoří zástupce taženého objektu
 • ALT+ENTER otevře okno s vlastnostmi ikony, která je právě aktivní (která má "focus")
 • F1 spustí program "Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc" (stejné jako nabídka Start -> "Nápověda a odborná pomoc")
 • F2 umožní přejmenovat aktivní ikonu (ESC zruší editaci, ENTER potvrdí a ukončí editaci)
 • F5 zaktualizuje Plochu (refresh)
 • F6 postupným stiskem F6 se přepíná focus mezi Plochou, tlačítkem Start, panelem nástrojů Snadné spouštění (pokud je zobrazen), Hlavním panelem a oznamovací oblastí na Hlavním panelu
 • ALT+F4 ukončí Windows
 • ENTER otevře aktivní ikonu (spustí program, otevře okno)

Nabídka Start a Hlavní panel

 • CTRL+ESC otevře nabídku Start
 • WIN+B nastaví oznamovací oblast na Hlavním panelu jako aktivní (taskbar má "focus"), šipkami se pak lze pohybovat po ikonách v oznamovací oblasti a SHIFT+F10 zobrazit místní menu aktivní ikony
 • šipky všemi směry pohyb v nabídce Start
 • SHIFT+F10 zobrazí místní menu aktivní položky (stejné, jako klepnutím pravým tlačítkem myši na položku)
 • ALT+ENTER otevře okno "Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start"
 • ENTER otevře aktivní položku (spustí program, otevře okno, otevře submenu)

stisk SHIFT+F10 na složce
stisk SHIFT+F10 na složce
stisk SHIFT+F10 na souboru
stisk SHIFT+F10 na souboru

Průzkumník Windows, Internet Explorer

Pro Průzkumníka Windows platí, že jím lze provádět úplně stejné úkony se soubory a se složkami (pomocí stejných klávesových zkratek) jaké lze provádět s ikonami na Ploše. Společné klávesové zkratky pro oba programy:
 • F4 nastaví jako aktivní řádek s cestou (Půzkumník) nebo adresou (Explorer)
 • F5 zaktualizuje (znovu načte) systém souborů (Půzkumník) nebo zobrazenou stránku (Explorer)
 • CTRL+I otevře v levé části okna panel aplikace Explorer "Oblíbené"
 • CTRL+H otevře v levé části okna panel aplikace Explorer "Historie"
 • CTRL+E nebo F3 otevře v levé části okna panel aplikace Explorer "Hledat"
 • CTRL+F platí jen pro Průzkumník Windows: otevře v levé části okna panel aplikace Explorer "Hledat"
 • CTRL+F platí jen pro Internet Explorer: nabídne vyhledání textu na stránce
 • BACKSPACE pokud není aktivní nějaké textové pole, vrátí se o složku/stránku zpět (funguje i v Mozille Firefox)
 • ESC zruší aktivní akci, zavře dialog, vymaže text z textového formulářového pole, zruší editaci na řádce, podle konkrétní situace

Práce s textem

Práce s textem se může program od programu lišit, ale dá se říci, že všechny textové editory mají základní klávesové zkratky shodné nebo hodně podobné.
 • CTRL+A označí celý text
 • CTRL+C nebo CTRL+INSERT zkopíruje označený text do schránky
 • CTRL+X nebo SHIFT+DELETE vyjme označený text a uloží ho do schránky
 • CTRL+V nebo SHIFT+INSERT vloží obsah schránky do textu na pozici kurzoru
 • CTRL+Z stornování poslední změny a návrat ke stavu o krok zpět
 • CTRL+šipka vlevo nebo vpravo v textu přesune kurzor na další slovo
 • CTRL+šipka nahoru nebo dolů v textu přemístí kurzor na předchozí/další odstavec
 • CTRL+SHIFT+šipka v textu přesune kurzor na další/předchozí slovo/odstavec a přeskočený text označí – pozor, jelikož nějaký debil a nedouk od M$ o této klávesové zkratce nevěděl, naprogramoval přepínání rozložení klávesnice na stisk CTRL+SHIFT, takže si nedobrovolně přehazujete layouty s každým stiskem CTRL+SHIFT+něco (naštěstí se to dá vypnout ve vlastnostech klávesnice)
 • SHIFT+šipka podobné s CTRL, akorát po znacích/řádcích
 • DELETE v textu vymaže znak vpravo od kursoru
 • BACKSPACE v textu smaže znak vlevo před kurzorem
 • HOME/END přesune kurzor na začátek/konec řádku
 • PageUP/PageDN přesune kurzor o stránku zpět/vpřed
 • CTRL+HOME/CTRL+END přesune kurzor na začátek/konec textu
 • CTRL+PageUP/CTRL+PageDN přesune kurzor na začátek/konec obrazovky (PSPad), ukáže stránku zpět/vpřed (Poznámkový blok)
 • výše uvedené spolu s klávesou SHIFT přesune kurzor a označí text

F10
F10

Práce s okny

Netriviální aplikace a programy jsou zpravidla koncipovány jako Multiple Document Interface (MDI), to jest jako okno aplikace (rodič, MDI parent/MDI frame) a v něm se otevírají podokna s dokumenty (potomek, MDI child/MDI client window), viz (2) a (3) na obrázku výše. Pro obě okna pak platí obecné klávesové zkratky. Triviální aplikace typu Kalkulačka (Single Document Interface - SDI) mají jedno hlavní okno a pro něj platí stejné klávesové zkratky jako pro MDI parent.
 • F10 nebo stisknout a uvolnit ALT zaktivní hlavní menu programu, šipkami se v něm pak lze pohybovat, viz (1) na obrázku výše. Stisknutím klávesy se znakem, který je v položce menu podtržený, se docílí odstartování akce příslušející oné položce nebo alespoň přesunutí focusu na onu položku (pokud je v menu stejný znak podržený více než jedenkrát)
 • CTRL+F6 přepíná mezi podokny
 • CTRL+SHIFT+F6 přepíná mezi podokny v opačném pořadí
 • CTRL+F4 zavře podokno
 • ALT+F4 zavře hlavní okno (ukončí aplikaci)
 • ALT+číslice přepne na podokno číslo "číslice"
 • ALT+mezera otevře místní menu hlavního okna, šipkou vpravo lze přejít na místní menu podokna. Je to stejné, jako klepnutí myší do levého horním rohu okna
 • Tip: ALT+mezera pak X rychlý způsob, jak maximalizovat okno (člověk nemusí šátrat po myši)
 • Tip: ALT+mezera pak N rychlý způsob, jak minimalizovat okno

SHIFT+mezerník
SHIFT+mezerník

SHIFT+mezerník po té šipka vpravo
SHIFT+mezerník po té šipka vpravo

V místním menu se lze pohybovat šipkami nahoru a dolů, klávesou ENTER se volí aktivní položka menu, případně klávesou ESC se menu zruší. Pokud je v místním menu okna zvolena akce "Přesunout" nebo "Velikost", pak šipky okno přesouvají případně zmenšují/zvětšují, klávesou ENTER se pozice/velikost potvrdí, případně klávesou ESC se celá akce zruší.

Další klávesové zkratky

Jejich užití je obecné a v jednotlivých programech individuální:
 • mezerník je-li tlačítko aktivní (má-li focus), tak jej zmáčkne (např. v dialogovém okně)
 • mezerník na aktivním řádku v zaškrtávacím poli změní stav (zafajfkuje/odfajfkuje) zaškrtnutí
 • TAB přesun na další tlačítko, zaškrtávací pole, nebo jiný objekt
 • ENTER v dialogovém okně s tlačítkem: stiskne výchozí tlačítko (zvýrazněné orámováním)
 • ESC zruší aktivní akci, strornuje dialog, zavře okno, program atd, podle konkrétní situace
 • ALT+podtržené písmeno přesune focus na příslušející prvek, případně rovnou spustí jemu přidruženou akci
 • F2 umožní editovat aktivní položku (např. buňku v MS Excel)
 • CTRL+numerické PLUS srovná šířku sloupců v aktivním formuláři podle obsahu (tak, aby byly hodnoty vidět celé)

Toto pochopitelně ani zdaleka nejsou všechny klávesové zkratky všech programů, zde se otvírá obrovský prostor pro samostudium :-)

 
< Předch.   Další >

Google

Reklama

Nahlédněte
Futurama
BSG
MAME
SORD M5
VMware
Total Commander
ALIX a m0n0wall
Cisco PIX
Nejnovější
Nejčtenější
Viz též
   Úvod arrow K5 arrow Taxem zase jednou něco dělal arrow Klávesové zkratky pro Windows
Powered by Joomla!