Webové stránky K5
Články zobrazeny celkem: 1257523x  
Nabídka
Úvod
Přehled
K5
Masakr
Tipy
Odkazy
Vyhledávání

Reklama

Ovládání Panasonic PT-AE4000 přes RS232 Tisk E-mail
Hodnocení čtenářů: / 0
SlabéVynikající 
Napsal K5   
Monday, 22. February 2010
V poslední době jsem věnoval svůj volný čas mimo jiné tomu, abych dokázal pohodlně ovládat projektor Panasonic PT-AE4000E z počítače po sériové lince (COM1:). Snažil jsem se jít cestou co nejmenšího odporu a použít pro toto softwareové nástroje, které jsou přímo přítomny v operačním systému Windows XP, případně jsou zdarma ke stažení z Internetu.

Jako první je třeba mít dokumentaci. Tu jsem našel již dříve, ale protože zrovna tato nijak nehýří praktickými příklady užití příkazů, nezbývalo, než trochu zapátrat i u jiných přístrojů. Bylo to přínosné i přes to, že se výrobky společnosti Panasonic neovládají jednotně, nicméně dost podobně. Dalším zdrojem užitečných informací byla diskusní fóra, například tento příspěvek.

Nyní k praktickému použití. Pro začátek bych doporučoval nastudovat následující velmi jednoduché příklady "skriptů":

Dávkový soubor (syntaxe z dob MS DOSu) PROJECTOR_ON.BAT:
MODE COM1: BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1 XON=OFF
COPY PON.BIN COM1:

Dávkový soubor PROJECTOR_OFF.BAT (již využívá možností CMD.EXE):
@echo off
pushd %~dp0
MsgBoxEx.EXE 4 Opravdu VYPNOUT projektor?
if %ErrorLevel% equ 7 goto ne
if %ErrorLevel% equ 6 goto ano
echo ERROR!!!
pause
goto ne
:ano
MODE COM1: BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1 XON=OFF
COPY POF.BIN COM1:
:ne
popd
Prostřednictvím programu MsgBoxEx.EXE je položen uživateli dotaz, zda-li chce danou akci opravdu provést. Program je můj starší výtvor a je ke stažení zde: MessageBoxEx v baťáku

Oba výše uvedené příklady využívají miniaturní soubory PON.BIN a POF.BIN. Co soubory obsahují a kde je vzít? Obsahují příkaz (PON a POF), který se posílá po sériové lince do projektoru. Každý ze souborů obsahuje 5 bajtů (velikost souboru je tedy 5 bytes), kdy první bajt má hodnotu 2, poslední bajt má hodnotu 3 a mezi nimi jsou znaky PON ev. POF. Vytvořit takovýto soubor lze například pomocí jednoduchého VB skriptu.

VBscript CREATE_PON.VBS:
Dim FSO, BinaryFile
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set BinaryFile = FSO.CreateTextFile("PON.BIN", OverwriteExisting, False)
BinaryFile.Write Chr(2)
BinaryFile.Write "PON"
BinaryFile.Write Chr(3)
BinaryFile.Close
Záměnou PON za POF lze vytvořit i druhý soubor. Nyní ale postupme od "baťáků" vysílajících povely k VB skriptům (Visual Basic script), které jsme tímto nakousli.

VBscript PROJECTOR_ON.VBS:
Dim FSO, SerialLine
WScript.Echo "Zapínám projektor Panasonic PT-AE4000E..."
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SerialLine = FSO.CreateTextFile("COM1:9600,n,8,1",True)
SerialLine.Write Chr(2)
SerialLine.Write "PON"
SerialLine.Write Chr(3)
SerialLine.Close
WScript.Echo "Projektor by teď měl startovat..."

Jak je patrné, tento skript je téměř totožný se skriptem výše pro vytvoření binárního souboru s příkazem pro projektor. Ano, v podstatě se jen místo do souboru (který pak baťák posílá do sériové linky), zapisuje skriptem přímo do sériové linky. Analogicky pak lze vytvořit opět téměř identický VBscript PROJECTOR_OFF.VBS pro vypnutí projektoru. Ti škovnější si tam jistě dokážou přidat i dialog s dotazem.

Změnou příkazů PON ev. POF za jiné, lze pak projektor nejen vypínat a zapínat, například "složitý" příkaz VXX:LMLI0=+00001 načte uloženou paměť nastavení objektivu č. 2. Ty uvozovky u slova "složitý" jsou zcela na místě, nic složitého na tom není.

Jak soubory *.BAT tak soubory *.VBS lze spouštět například přímo z Plochy ikonou: stačí vytvořit zástupce (*.LNK) a Windows se při poklepání na něj pak postarají o zbytek.

Takže říkat projektoru, co má dělat (posílat do něj tzv. Control commands), bychom již zvládli, ale jak se ho zeptat, v jakém je stavu? Tedy posílat do něj Inquiry commands a číst odpovědi? Tak to už je tak trochu "vyšší dívčí" a tomu se budeme věnovat v příštím článku. Ten bude o poměrně hodně komplikovaném skriptu projector_serial_terminal_control.vbs, který jsem v posledních dnech vytvářel. Jeho verze nula.nula nic je zde.

 
< Předch.   Další >

Google

Reklama

Nahlédněte
Futurama
BSG
MAME
SORD M5
VMware
Total Commander
ALIX a m0n0wall
Cisco PIX
Nejnovější
Nejčtenější
Viz též
   Úvod arrow K5 arrow Taxem zase jednou něco dělal arrow Ovládání Panasonic PT-AE4000 přes RS232
Powered by Joomla!