Boot manager - vytvoření Boot menu
Napsal K5   
Monday, 19. March 2012
Počínaje Windows Vista je k dispozici přímo v operačním systému nástroj, tzv. Boot manager, kterým můžete spouštět další operační systémy, než jen ten výchozí. Spolu s ním je k dispozici i nástroj, který umožňuje vytvářet a/nebo upravovat Menu (seznam položek), které Boot manager při startu počítače nabízí. To ale neznamená, že Boot managerům jako je například výborný XOSL definitivně odzvonilo, ale jsou případy, kdy se bez bcd prostě neobejdete.

Build a Bootable BCD from Scratch with Bcdedit

Následující příklady obsahují sadu příkazů bcdedit s příslušnými parametry, které vytvářejí od nuly případně mění již existující soubor bcd - přičemž tak nečiní na "živém" Menu, ze kterého počítač startuje. To tedy také znamená, že na závěr takto vytvořený/upravený soubor bcd, je potřeba zkopírovat na správné místo: buď do počítače na skrytý oddíl nebo na bootovatelný USB flash disk, v obou případech do složky \boot\
bcdedit /createstore C:\pokusy\bcd
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /create    {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {bootmgr} device boot
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {bootmgr} timeout 30
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /create    {ntldr}  /d "Spustit Windows XP"
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {ntldr}  device partition=\Device\HarddiskVolume1
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {ntldr}  path  \ntldr
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /create    {12345678-1234-1234-1234-123456789012} /d "Spustit Windows 7" /application osloader
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {12345678-1234-1234-1234-123456789012} path \windows\system32\boot\winload.exe
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {12345678-1234-1234-1234-123456789012} systemroot \Windows
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {12345678-1234-1234-1234-123456789012} device partition=\Device\HarddiskVolume2
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {12345678-1234-1234-1234-123456789012} osdevice partition=\Device\HarddiskVolume2
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /set     {12345678-1234-1234-1234-123456789012} detecthal yes
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /displayorder {ntldr} {12345678-1234-1234-1234-123456789012}
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /default   {12345678-1234-1234-1234-123456789012}
bcdedit /store C:\pokusy\bcd /enum all
Příklad výše vytvoří Boot menu, které umožňuje spouštět z prvního pevného disku v počítači a z jeho prvního svazku (Disk 0, Partition 1) Windows XP a dále pak z téhož prvního pevného disku v počítači ale z jeho druhého svazku (Disk 0, Partition 2) Windows 7.
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /create    {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} /d "Spustit Windows 7 z harddisku" /application osloader
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /set     {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} path \windows\system32\boot\winload.exe
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /set     {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} systemroot \Windows
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /set     {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} device partition=\Device\HarddiskVolume2
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /set     {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} osdevice partition=\Device\HarddiskVolume2
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /set     {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} detecthal yes
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /displayorder {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} /addlast
bcdedit /store C:\pokusy_usb\bcd /enum all
Příklad výše přidá do Boot menu možnost spustit z prvního pevného disku v počítači z jeho druhého svazku (Disk 0, Partition 2) Windows 7. Takto je možné rozšířit například Boot menu bootovatelného USB flash disku, které jsem nabídl hotové v článku o bootovacím USB flash disku (stáhnout zde - kontrolní součet: md5).

Hodnoty GUIDů (zde {12345678-1234-1234-1234-123456789012} a {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a}) jsou vycucané z prstu a můžete místo nich použít jakýkoli jiný platný GUID (nejlépe náhodně vygenerovaný).